Veebipoe Võitluspood ostuleping

1. Üldsätted

1.1 Ostuleping sõlmitakse Kliendi ja veebipoe Võitluspood haldaja ettevõttega Fitnum OÜ.

1.2 Ostutingimuste nõustumiseks loetakse seda, kui Klient tasub soovitud kauba eest ja pärast seda ostuleping jõustub.

1.3 Ostulepingus lähtume kõigis Eesti Vabariigis kehtivatest seadusaktidest.

1.4 Kõik tekkinud küsimused või avaldused saata kirjalikult vabas vormis meie klienditeeninduse e-posti aadressile info@voitluspood.ee

1.5 Kliendil on õigus pöörduda kaebuste ja vaidluste lahendamise eesmärgil Tarbijakaitseameti ja/või selle juures tegutsevate tarbijakaebuste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, kus vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.

 

2. Müük

2.1. Jätame endale õiguse teha müügihindades või ostulepingus muudatusi.

2.2. Kui tellimus on esitatud enne müügihindade või ostulepingu muutmist, kohaldatakse tellimuse votmistamise ajal kehtinud tingimusi

2.3. Jätame endale õiguse loobuda müügist, kui toote sisestamisel või süsteemil endal on tekkinud tehniline viga

2.4. Kõik registreerimisel ja müümisel kogutud Kliendi isikuandmed on konfidentsiaalsed ja me ei edasta neid kolmandatele osapooltele (v.a eesmärgikohasuse põhimõttel nt. kauba saatmisel).

2.5. Me ei vastuta kauba kohaletoimetamisel tekkinud kahjude ja viivituse ning arusaamatuste eest, mis on:

1) Tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest;

2) Põhjustatud meist mittesõltuvatest asjaoludest mida ei saadud mõjutada ega ette näha.

 

3. Ostulepingust taganemine

3.1. Kui kaup on defektne või ei vasta ootustele on õigus ostulepingust taganeda 14 päeva jooksul, alates kauba kättesaamisest.

3.2. Kauba tagastamise avaldus tuleb kirjalikult edastada meie klienditeenindusele enne kauba tagastamist.

3.3. Kauba peab tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul avalduse tegemisest.

3.4. Tagastamisega seotud kulud tasub klient (v.a juhul, kui ostetud tootel ilmnevad puudused).

3.5. Kui klient valib sõnaselgelt kõige odavamast kättetoimetamise viisist kallima, ei pea meie tagastama kulu, mis ületab tavapärast kättetoimetamise viisi.

3.6. Tagastatavad kaubad peaksid olema kasutamata ja originaalpakendis.

3.7. Tootepakendit peab avama ettevaatlikult seda kahjustamata.

3.8. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt.

3.9. Asjaga tutvumiseks tuleb seda kasutada viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

3.10. Selleks peaks klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

3.11. Kui toodet on kasutatud rohkem, kui tutvumiseks vajalik siis võib nõuda kliendilt väärtuse vähenemise hüvitust, arvestades selle tagastatavast summast maha.

3.12. Raha tagastatakse kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

3.13. Kui toode on tellitud või valmistatud arvestades kliendi eritingimusi, ei saa ostetud kaupa tagastada.

3.14. Tagastada ei saa avatud tooteid, mida ei saa enam edasi müüja tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt. hambakaitsmed, kubemekaitsmed).

 

4. Lepingutingimustele mittevastavus

4.1. Toodetele on õigus esitada pretensiooni lepingutingimustele mittevastavuse eest 2 aasta jooksul.

4.2. Pretensiooni avaldus tuleb saata viivitamatult esimesel võimalusel, hiljemalt kahe kuu jooksul meie klienditeenindusele.

4.3. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib nõuda asja parandamist või asendamist.

4.4. Juhul, kui eelnev võimalus puudub või ebaõnnestub, maksame raha tagasi.

4.5. Esimese kuue kuu jooksul kanname meie pretensiooni puhul kauba saatmiskulud.

4.6. Järgneva 1,5 aasta jooksul kanname meie saatmiskulud ainult juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

4.7. Pretensiooni ei saa esitada toodetele:

1) Mis on kahjustatud kliendi süül mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

2) Loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral;

3) Puudustega toodetele, mis on kliendile enne ostmist teatavaks tehtud.